Kmetrics logo

Fotovoltaik paneller mobil kontrol laboratuvarı

Fotovoltaik paneller mobil kontrol laboratuvarı

Tesisinizdeki fotovoltaik paneller öngörülen verimlilikte enerji sağlıyor mu? Fabrika imalat garantilerine rağmen tesisinizin verimlik çizelgesinde düşüş var mı? Peteklerde küçük çatlaklar var mı? Panellerin, dönüştürücü-eviricilere doğru en iyi şekilde bağlantıları ve sınıflandırmaları yapılmış mı?

Kmetrics, Alman MBJ Services şirketinin Yunanistan'daki tek yetkili temsilcisidir ve Yunanistan çapında ilk olarak fotovoltaik panellerinin bulundukları tesis alanı içerisinde kontrollerini gerçekleştirme imkanını sunmaktadır. Fotovoltaik paneller mobil kontrol laboratuvarı sayesinde panellerin yerinde kontrolü-test edilmesi mümkün hale gelmekte ve panellerin durumu belgelendirilmektedir.

Özellikle de, panellerin mobil kontrol edilmesini sağlayan "Mobile PV-Testcenter" donanımı sayesinde, panellerin gücünün EN60891 standartlarına göre ölçümü, panellerde meydana gelmesi muhtemel petek çatlaklarının ve elektromanyetik ışınım gibi sorunların görüntülenmesi ve ayrıca hot-spot(sıcak noktalar)ların tespit edilmesi gibi ölçümler gerçekleştirilmektedir.
Mobile PV Testcenter - Technical data


Avantajları

Fotovoltaik tesislerin verimliliğinin iyileştirilmesi-üretimin arttırılması.
Fotovoltaik tesis alanında kontrol yapılması.
Fotovoaltaik panellerin kurulumu öncesinde kontrol edilmesi.
Güneşli havadan bağımsız olarak tüm yıl boyunca kontrol yapılması.
Laboratuvar koşullarında yapılmasından dolayı ölçümlerin tekrarlanabilir olması.
8 saatlik süre içerisinde 400 paneli kontrol etme kapasitesinin olması.
Fotovoltaik panellerin kontrol için laboratuvar koşullarına paketlenerek taşınması gibi bir maliyeti ortadan kaldırması.
Fotovoltaik panellerin laboratuvara taşınması sırasında meydana gelebilecek zararları ortadan kaldırması.
Fotovoltaik tesislerin kontrol süresini ve kontrolden dolayı üretim dışı kalma süresini en asgari düzeye indirmesi.
Fotovoltaik panellerin tam olarak kontrolünün yapılması.
Elde edilen sonuçları belgelendirilmesi.
İkinci el fotovoltaik panellerin işler haldeki veya yeni tesislerde kullanılması olanağını sunması.
Tesise yapılan yatırımın büyüklüğüne oranla asgari maliyetinin olması.
Sigorta şirketleri ile yapılan sigorta sözleşmelerinde ucuz sigorta ücreti ödenmesi.
Doğal afetlerden dolayı meydana gelen zararların tespit edilerek belgelendirilmesi.
Kontrol edilen her panel için protokol numaralı belgenin verilmesi .

Güç ölçümü

Güç ölçümü

Fotovoltaik panellerin ürettiği enerjinin gücünün ölçümü, belirli ışıma ve sıcaklık koşulları içerisinde panellerden elde edilen gerçek elektrik enerjinin gücünü belirlemektedir. Elde edilen değerin, IEC/EN60891 standartlarına uygun olarak imalatçı tarafından belirlenen güç değerleri ile karşılaştırılması yapılarak panellerin standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir.

daha fazla
Elektromanyetik Işınım

Elektromanyetik Işınım

Her fotovoltaik hücre, güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren bir geçiş noktasıdır. Bu fenomenin bir de ters yönde işleyen bir yanı vardır. Elektrik akımından bir fotovoltaik hücrenin kaçak yapması güneş ışığının yansıması(LED) gibi bir sonuç ta yaratmaktadır. Elektrik akımından dolayı fotovoltaik hücrelerin ışın yaymasına neden olan bu özellikleri, var olan sorunların tespitinde kullanılmaktadır.

daha fazla
Termal Görüntüleme

Termal Görüntüleme

Kızıl ötesi ışınlar kullanılarak panellerin termal görüntülenmesi işleminde bir panelin yaydığı termal ışınların ölçümü yapılır. Bu ölçme işlemi bildiğimiz "Termal Kameralar" kullanılarak gerçekleştirilir. Bu kameralar farklı renkler halinde, yüzey etrafındaki değişik sıcaklık noktalarını tespit eder.

daha fazla
Güç ölçümü

Fotovoltaik panellerin ürettiği enerjinin gücünün ölçümü, belirli ışıma ve sıcaklık koşulları içerisinde panellerden elde edilen gerçek elektrik enerjinin gücünü belirlemektedir. Elde edilen değerin, IEC/EN60891 standartlarına uygun olarak imalatçı tarafından belirlenen güç değerleri ile karşılaştırılması yapılarak panellerin standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir.

“Mobile PV-Testcenter” güneş ışınlarını LED ışıklarıyla benzer hale getirir. Yayılan ışınların şiddeti kontrol edilerek her fotovoltaik panel, tipine uygun olarak tam bir şekilde ayarlanır. IEC/EN60891 standartlarına uygun olarak yapılan Pmpp azami güç ölçümünde, ayarlanabilir elektrik yükü kullanılır. Ayrıca, Voc açık devre voltajının ölçümü ve Isc(kaçak devre akımı) kapalı devre şiddetinin ölçümü yapılır. Ölçümlerden elde edilen sonuçlar kullanılarak voltaj-şiddet-güç-ışın yayma değerlerinin gösterildiği grafikler hazırlanır. Aynı zamanda Pmpp azami güç noktası tayin edilir. Elde edilen bu sonuçlar, laboratuvar koşullarında fotovoltaik panellerin gerçek gücünü belgeler.Elektromanyetik Işınım

Her fotovoltaik hücre, güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren bir geçiş noktasıdır. Bu fenomenin bir de ters yönde işleyen bir yanı vardır. Elektrik akımından bir fotovoltaik hücrenin kaçak yapması güneş ışığının yansıması(LED) gibi bir sonuç ta yaratmaktadır. Elektrik akımından dolayı fotovoltaik hücrelerin ışın yaymasına neden olan bu özellikleri, var olan sorunların tespitinde kullanılmaktadır. Hücreler tarafından etrafa yayılan dalga boyunun büyüklüğü 1150nm düzeyindedir ve insan gözü tarafından algılanamaz. Özel kameraların kullanılmasıyla insanın 'çıplak gözle' tespit etmesinin mümkün olmadığı fotovoltaik hücrelerdeki hataların tespit edilmesi mümkün hale gelir.

Fotovoltaik hücrelerde görülen alışageldik bozukluklar, piritlerin üretim sürecinde kirlenmesi ve kurulum aşamasında küçük çatlakların meydana gelmesidir. Ne var ki, Fotovoltaik panellerin imalatçı tarafından kullanılacakları yerlere götürülmek üzere ambalajlanması, taşınması, indirilmesi ve yerleştirilmesi gibi süreçlerde fotovoltaik peteklerin yıpranmasının ve küçük çatlakların oluşmasının engellenmesi tam olarak mümkün değildir. Aynı zamanda, paneldeki küçük çatlaklar dolu yağışı ve rüzgar gibi kötü hava koşullarından, kasıtlı tahribatlar veya yanlış temizleme yöntemi gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Fotovoltaik panel peteklerinde oluşan küçük çatlaklar her panelin verimliliğinde belirleyici olan kritik bir faktördür.

Fotovoltaik panellerin kullanılacakları yerlere götürülmek üzere ambalajlanması-taşınması- indirilmesi -yerleştirilmesi süreçlerinde yıpranması bazen imalatçı tarafından tayin edilen ölçümleri ve sınıflandırmaları (sorting) tamamen geçersiz kılmaktadır. Panellerden yalnızca birinde dahi küçük bir çatlağın meydana gelmesi bu panel ile bağlantılı olan ve aynı sırada(string) yer alan tüm panellerin verimliliğinde düşüşe neden olmakta ve ayrıca bozuk olan panel, üretilen akımın şiddetini ve dolayısıyla tüm panel sırasının(string) verimliliğini azaltmaktadır.

“Mobile PV-Testcenter” donanımı, her fotovoltaik panelin kontrol işlemi süresince panel üzerinde uygun elektrik gerilimi uygular ve özel kameralarla panel yüzeyinin 'fotoğrafını' çeker. Elektromanyetik ışınım yöntemiyle elde edilen panel yüzeyinin genel resmi, panel üzerinde bozuk peteklerin olup olmadığını, bu bozuk peteklerin hangileri olduğunu, bozukluğun büyüklüğünü ve alanını gösterir. Küçük çatlakların büyüklüğü ve yüzölçümünün belirlenmesi, panelin “kullanılabilir”, “kullanım dışı” olup olmadığının veya hot-spot noktalarının, düşük verimliliğin ve iletimin söz konusu olup olmadığının belirlenmesinde önemli ve kritik bir faktördür.Termal Görüntüleme

Kızıl ötesi ışınlar kullanılarak panellerin termal görüntülenmesi işleminde bir panelin yaydığı termal ışınların ölçümü yapılır. Bu ölçme işlemi bildiğimiz "Termal Kameralar" kullanılarak gerçekleştirilir. Bu kameralar farklı renkler halinde, yüzey etrafındaki değişik sıcaklık noktalarını tespit eder. Bu yöntemle, fotovoltaik paneller üzerinde 'sıcak noktalar'(hot spots) meydana getiren bozuk peteklerin kontrol edilmesi mümkündür. ‘Mobile PV-Testcenter’, “sıcak noktaların” var olup olmadığını belirlemek için kızıl ötesi ışınları tespit etme yeteneğine sahip hassas kameralara sahiptir. Ayrıca, fotovoltaik paneller üzerinde yanlış malzeme kullanımının tespit edilebilmesi için bağlantı kutularının(junction boxes) da kontrolünün yapılması mümkündür.