Kmetrics logo

Fotovoltaik tesislerin iyileştirilmesi

Fotovoltaik tesisiniz mümkün alan azami düzeyde verimlilik sağlıyor mu? Her tesis bazında pahalı ve marka ekipmanı seçmiş olmak tesis bazında mümkün olan azami düzeyde verimliliği elde etmeyi sağlar mı? Tesisinizin düşük verimlilikle çalışıyor olması ihtimali söz konusu mu?

φωτοβολταϊκα τρακερ, photovoltaic tracker

Fotovoltaik tesislerin verimliliği tesisin kurulu olduğu bölge, panellerin eğimi, panellerin temizlenme sıklığı, muhtemel gölge alanları, eviricilerin(invertörlerin) verimliliği, paneller-evirici-merkezi kontrol paneli-sayaç arasındaki bağlantıları ve kablo bağlantıları gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik arz eder.

.
.
ηλιοφανεια ελλαδα

Fotovoltaik tesislerin bulunduğu coğrafi bölgenin, tesisin verimliliği üzerinde belirleyici bir rolü vardır. Tesisin uygulanması öncesinde yapılacak inceleme sırasında, bölgenin meteorolojik verileri göz önünde bulundurularak planlamanın buna uygun olarak yapılması gerekir. Burada belirleyici olan kritik faktör olan fotovoltaik panellerin eğimi(sabit zeminli paneller bazında), yalnızca bölgenin coğrafi konumuna göre değil aynı zamanda meteorolojik koşullar hesaba katılarak belirlenmelidir. Kmetrics, sahip olduğu zengin bilgi ve tecrübesi ve aynı zamanda sahip olduğu uygun bilgisayarlı yazılım donanımı sayesinde tesisinizin kontrolü ve verimliliğinin iyileştirilmesi imkanını sizlere sunmaktadır.

.
.
φωτοβολταϊκά σκιάσεις

Gölgeler, fotovoltaik tesislerin verimliliğinde katalizör etkisi olan bir faktördür. Gölgeli tesisler, özellikle öğle saatlerinde olağan verim düşüklüğünün yanı sıra, fotovoltaik tesislerde termal yorulmaya ve tesisin ömrünün kısalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, mümkün olan azami ölçüde gölgelerin elimine edilmesi gerekmektedir. Kmetrics, sahip olduğu bilgisayar donanımıyla tesislerde gölgelerin oluşma ihtimalini araştırır ve gölgelerin elimine edilmesine yönelik yöntemler önererek tesislerin verimliliğinin iyileştirilmesini sağlar.

.
.
ινβερτερ, inverter

Eviriciler(İnvertörler), fotovoltaik tesislerin işlerliği ve verimliliği üzerinde etkisi olan diğer bir kritik faktördür. Fotovoltaik panellerden üretilen doğru akım elektrik enerjisinin alternatif akım elektrik enerjisine çevrilmesi eviriciler tarafından gerçekleştirilir. Eviricilerin verimliliği üzerinde yalnızca sahip oldukları teknik özellikler değil ama çoğu kez bunların panellerle olan bağlantılarının da belirleyici etkisi vardır. İyi olmayan bağlantılar doğal olarak tesislerin düşük verimliliğine neden olmaktadır. Kmetrics, sahip olduğu teknolojik bilgi ve uygun yazılım donanımı sayesinde tesisinizi kontrol ederek verimliliğinin iyileştirilmesini sağlayacaktır.

.
.
μονογραμμικο σχεδιο φωτοβολταϊκα

Kablo bağlantıları, üretilen elektrik enerjisinin elektrik şebekesine iletilmesinde bağlantı halkası olma özelliğine sahiptir. İyi bağlantılar, kabloların doğru kesitlerle ve uygun bir şekilde yerleştirilmesi azami oranda enerji üretiminin sağlanmasında etkili olan temel parametrelerden biridir. Kmetrics, sahip olduğu zengin tecrübe, bilgisayarlı yazılım donanımı ve ekipmanları sayesinde tesisinizin verimliliğinin kontrolü ve iyileştirilmesi imkanını sizlere sunmaktadır.