Kmetrics logo

Hakkımızda

fotovoltaik, photovoltaic

Kmetrics, Yenilenebilir Enerji Kaynakları(YEK) ve özellikle de fotovoltaik tesislerinin planlanması, iyileştirilmesi ve kontrolü alanlarında faaliyet göstermektedir.

Son yıllarda, küresel iklim değişikliğine karşı alınan tedbirler ve daha temiz bir çevreye olan ihtiyaç Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının, gerek Yunanistan'da gerekse de dünya çapında hızlı bir şekilde gelişmesine neden oldu. Bu gelişme, rüzgar ve güneş enerjisi alanlarında, özellikle de rüzgar türbinlerinde ve fotovoltaik tesislerde görüldü. Birkaç Kilovat(KWp)'tan birkaç Megavat(MWp)'a kadar değişik büyüklüklerde kurulu gücü olan Fotovoltaik tesislere rastlamak mümkündür. Ancak bu hızlı gelişme, fotovoltaik sistemlerin güvenli, iyi ve verimli bir şekilde kullanılmasında problem yaratan planlama ve inşa hataları gibi bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir.

Kmetrics, tecrübeli mühendislerinin sağlamış olduğu zengin tecrübe ve bilgi sayesinde fotovoltaik sistemlerde meydana gelen planlama ve inşa hatalarını tespit etmektedir. Kmetrics, yatırımcılara ve bakım teknisyenlerine verdiği uygun tavsiyelerle bu tesislerin verimliliğinin artırılmasını sağlamaktadır.

Ekipman

 • 1
  Fotovoltaik paneller mobil kontrol laboratuvarı

  Kmetrics, Alman MBJ firmasının Yunanistan'daki tek yetkili iş ortağı olarak çok modern bir Fotovoltaik sistemler mobil kontrol laboratuvarına sahiptir. “Mobile PV-Testcenter” sayesinde, fotovoltaik panellerin bulundukları tesis içinde doğrudan kontrolü yapılmakta ve yatırımcıya panellerin durumu hakkında belgeli raporlar sunmaktadır.

 • 2
  Mobil ekipman

  Kmetrics, termal kameralar, multimetre ve ampermetre gibi fotovoltaik tesislerin elektrik aksamının tam ve doğru bir şekilde kontrolü için gereken tüm malzeme ve ekipman altyapısına sahiptir.

 • 3
  Yazılım

  Kmetrics aynı zamanda, fotovoltaik sistemlerin planlanması ve iyileştirilmesi için gerekli olan bilgisayar sistemi paketlerine de sahiptir. Bu yazılım paketlerinin kullanılması sayesinde, her büyüklükteki fotovoltaik projelerin ihtiyaçlarını ayrıntılı ve doğru bir şekilde inceleyerek tespit edebilmektedir.